Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 52/2003, vă rugam să vă adresaţi Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

Vă rugăm să trimiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră cu privire la actele normative supuse dezbaterii publice la adresa: consiliul.feroviar@consiliulconcurentei.ro.

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată