Formulare privind monitorizarea pieţei feroviare:

Se completează de către operatori de transport feroviar/administratori/gestionari de infrastructură feroviară, la solicitarea prin adresă specifică a CNSDF (conform art.56 alin. (8) din Legea nr 202/20016) și se transmite în termenul solicitat.

Formulare pentru operatorii de transport feroviar de călători:
Formulare pentru operatorii de transport feroviar de marfă:
Formular pentru administratorul/gestionarii de infrastructură:

Formulare ale Regulamentului privind noi servicii feroviare pentru călători: