Contestaţiile împotriva deciziilor luate de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, se soluţionează de instanţele judecătoreşti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.