În cazul în care solicitantul sau orice altă parte interesată se consideră că a fost tratată incorect, a fost obiectul unei discriminări sau a fost prejudiciată în alt fel, poate depune o contestaţie la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 202/2016.

Ca urmare a contestaţiei primite şi, dacă este cazul, din proprie iniţiativă, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar decide cât mai curând posibil asupra unor măsuri necesare pentru corectarea unor evoluţii nedorite de pe aceste pieţe, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Contestaţiile se depun în scris la următoarea adresă:

Consiliul Concurenţei
Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701, Bucureşti, Oficiul Poştal 18 Ghişeul 3.

Contestaţiile se pot depune şi/sau prin poşta electronică la adresa de email: consiliul.feroviar@consiliulconcurentei.ro.