Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 21/2011, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar a trecut de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în cadrul Consiliului Concurenṭei.

Consiliul de supraveghere este constituit din 5 membri numiţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

Consiliul de supraveghere este condus de un preşedinte numit prin ordin de către preşedintele Consiliului Concurenţei dintre membrii plenului Consiliului Concurenţei, iar ceilalţi 4 membri sunt specialişti cel puţin în unul din domeniile: economic, juridic, feroviar, administraţie publică.

Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar sunt numiţi pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.

Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere nu se subordonează ierarhic din punct de vedere administrativ în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de membru în Consiliul de supraveghere.

Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de:

  • administratorii infrastructurii feroviare;
  • organismele de tarifare a infrastructurii feroviare;
  • organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară;
  • operatorii de transport feroviar.