23 July 2019

Consultare publică: Ghid privind serviciile feroviare conexe şi infrastructura de servicii


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar supune spre consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul Ghidului privind serviciile feroviare conexe şi infrastructura de servicii.

Acesta se adresează, în principal, operatorilor/deţinătorilor infrastructurilor de servicii şi întreprinderilor de transport feroviar de marfă şi călători, care deţin o licență de transport feroviar.

Prin intermediul acestui ghid, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar dorește să ofere o imagine de ansamblu a normelor aplicabile operatorilor infrastructurilor de servicii și a drepturilor pe care le au operatorii de transport feroviar, prin aplicarea  Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2177 al Comisiei privind accesul la infrastructurile de servicii și la serviciile feroviare conexe.

Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul Ghidului privind serviciile feroviare conexe şi infrastructura de servicii se primesc până la data de 25.08.2019, prin:

  • e-mail:  consiliul.feroviar@consiliulconcurentei.ro
  • poștă: Consiliul Concurenței, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar - Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, București, cod poștal 013701, Oficiul Poștal nr. 18 Ghișeul 3.

 

Informaţii adiţionale: Proiect ghid