6 December 2017

Consultare publică referitoare la Proiectul de Instrucţiuni privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar supune spre consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de Instrucţiuni privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.

Propunerile şi observaţiile privind proiectul de act normativ se primesc până la data de 6 ianuarie 2018, la adresa de e-mail: consiliul.feroviar@consiliulconcurentei.ro

Informaţii adiţionale: Proiectul de act normativ