7 November 2017

Consultare publică pe marginea proiectului de regulament privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic European


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar supune spre consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de Regulament privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic European.

Propunerile şi observaţiile privind proiectul de act normativ se primesc până la data de 21.12.2017, la adresa de e-mail: consiliul.feroviar@consiliulconcurentei.ro.

Informaţii adiţionale: Proiectul de act normativ