3 April 2017

Consultare publică privind proiectul Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul  Feroviar supune spre consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

Propunerile  şi observaţiile privind proiectul de act normativ se primesc până la data de 03.05.2017, la adresa de e-mail: consiliul.feroviar@consiliulconcurentei.ro.

Informaţii adiţionale: Proiectul de act normativ