20 December 2016

Consultare publică referitoare la proiectul de Regulament privind noi servicii feroviare pentru călători


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar supune spre consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de Regulament privind noi servicii feroviare pentru călători.

Propunerile și observaţiile privind proiectul de act normativ se primesc până la data de 21.01.2017, la adresa de e-mail: consiliul.feroviar@consiliulconcurentei.ro.

 

Informaţii adiţionale: Proiectul de act normativ